Avancerad IT-säkerhet
Ingemar Bernhed har arbetat med informationssäkerhet sedan början på 80-talet. Idag är han delägare och chef för Advanced Information Security i Sverige, och sitter i styrelsen för huvudbolaget i Norge.
Advanced Information Security har specialiserat sig på att hjälpa företag att bli effektivare på att undersöka risker, dra slutsatser av de negativa tendenserna i kundföretagets verksamhet och tillhandahålla ett verktyg för förbättringar.
 
Ingemar arbetade tidigare med ett företag som tillhandahöll höghastighetsnätverk. När detta samarbete avslutades sökte han en ny samarbetspartner. 1995 kom han i kontakt med ett norskt företag som hade de verktyg som behövdes för att han på allvar skulle kunna satsa på informationssäkerhet.
- Vi var ute i ett tidigt skede. Då hade företagen ingen budget för säkerhetsändamål och de pengar som gick till detta var vid akuta insatser, t ex vid inbrott. Idag är det ett annat läge på marknaden. Företagen satsar enorma summor på att skydda sin information, och vet vilket värde den information de tillhandahåller har, berättar Ingemar.
 
Advanced Information Security tillhandahåller verktyg för riskhantering som är inriktade på informationssäkerhet. Man har dels egenutvecklade verktyg, och dels verktyg från ett stort schweiziskt företag som har en produkt för rollstyrd åtkomstadministration.
- De verktyg vi erbjuder våra kunder innebär en direktbearbetning, förklarar Ingemar. Våra kunder hittar man bland stora och små företag, som har information som de vill skydda, men ändå göra tillgänglig för personalen.
 
Företaget arbetar först med sitt eget analysverktyg, ISAP, som är ett riskhanteringsverktyg som hjälper företag att se hur sårbara de är.
- I praktiken kan man säga att man tar temperaturen på hur säkerheten fungerar, och sedan ser man till ledningens krav på vilken information de vill skydda. Vi tittar även på hur säkerhetstänkandet fungerar i organisationen, och med hjälp av ISAP och vår erfarenhet analyserar man hur riskerna kan minimeras.
 
Svenska staten gjorde förra året en stor utvärdering av säkerhetsleverantörer och deras produkter. Bland tolv leverantörer föll valet på Advanced Information Securitys tjänster, vilket innebär att man nu har slutit ett treårigt ramavtal med staten.

Advanced Information Security

Bransch:
Data

Telefon: 08-662 60 80
Fax: 08-662 60 84

Adress:
Advanced Information Security
Enebybergsvägen 10A
18236 Danderyd

| 13 SENASTE FÖRETAGEN